Sorg

Sorg


Når vi sørger, kan vi sørge over noget eller nogen vi har mistet. Det kan være et menneske, som ikke lever længere og som var os nært. Vi kan sørge over en relation, som er blevet brudt i forbindelse med et venskab, en kæreste eller et ægteskab. Nogle gange har sorgen delelementer af vrede og frustration i forhold til den afdøde eller personen som vi ikke længere har den hidtidige kontakt til.


Når vi mister, rammes vi som mennesker på forskellig vis. Der findes både fornægtende og sunde måder at sørge på, hvor den fornægtende f.eks. kan "holde på formerne" eller undertrykke sorgen. Med denne strategi, risikerer sorgen at komme til udtryk som sygdom eller smerte. Nogle nærmest dyrker den afdøde, og andre efterladte er bange for at glemme den afdøde og kan føle skam ved at leve et liv med glæde og lyst.


Jeg kan tilbyde et respektfuldt, terapeutisk rum, hvor alle former for sorgreaktioner kan få plads og arbejde med de 4 vigtige opgaver i forbindelse med sorgarbejde; at accepterer at tabet er en realitet, at arbejde med sorgens følelser, at tilegne sig nye færdigheder, og at vende tilbage til livet med minderne som en naturlig del af hverdagen.

Sorgen er den pris vi må betale for at have oplevet glæde, tilknytning og kærlighed til et andet menneske.


- Bent Falk

unsplash