Stress

Stress


For mange er stress en daglig medpassager, fordi kroppen udløser adrenalin og kortisol, når vi optimerer vores ydeevne, og langvarigt og forhøjet niveau af adrenalin og kortisol giver alvorlige stresssymptomer. For at nedbringe disse niveauer, er det afgørende, hvorvidt kroppen og psyken får hvile mellem de spidsbelastende perioder. Det konstante beredsskab slider på krop og psyke, og for langt de fleste kræver det mere end 3 uger at komme af med deres stress.


Årsagen til stress skal altid findes hos den enkelte. Vi har alle vores personlige stresstærskel - så lyt til dine signaler. Når vi er stressede, er det fordi vi befinder os et sted i livet, som kræver rigtig meget af os, og som vi forsøger at honorere efter bedste evne, men blot ikke har ressourcer til på den lange bane. Alt for mange har en hverdag, som kræver uendeligt mange ressourcer. Enten fordi vi selv har fyldt opgaver og forventninger på hverdagen, og/eller fordi udefrakommende krav tipper balancen.


Symptomlisten er lang: Følelsen af at have mistet sig selv, dårlig søvn, humørsvingninger, manglende koncentration, rastløshed, generel utilfredshed, tilbagetrukkethed, nedsat hukommelse, fravær af humoristisk sans...


Stress har intet med svaghed at gøre, men kræver styrke at gøre op med. I et stressforløb hos mig, finder vi sammen frem til dine symptomer, de udløsende faktorer for din stress og dine livsressourcer. Med afsæt i fælles forståelse for dem, kan vi sammen finde retningen mod den tilværelse og det liv som du gerne vil have. Jeg tilbyder alle mine stressklienter mindfulness som en del af det terapeutiske arbejde.Jeg havde længe været træt afmit arbejde. det hang mig ud af halsen. Kolleger og ledelse. Efter en anbefaling fra en kammerat, tog jeg en session hos Lea, men jeg regnede ikkemed noget. Men jeg kunne hurtigt mærke, at her var en tiltrængt chance for at ændre på tingenes tilstand. Skarpe spørgsmål lagde op til refleksion og forandring. Det gik op for mig, hvor meget jeg ivirkeligheden selv kunne ændre. Jeg anbefaler et forløb hos Lea.


- Michael, 38 år

unsplash